top of page
top-view-office-desk-with-growth-chart-coins.jpg

השירותים שלי

מערכות מידע, תהליכים ושגרות בקרה המשולבים זה בזה באופן רציף ואפקטיבי, מהווים מנוע צמיחה רב עוצמה לכל ארגון.

אני פה כדי לסייע לכם למקסם את היכולות והנכסים הקיימים בארגון שלכם ולהשתמש בהם כמכפיל כוח ליצירת יתרון תחרותי.

מערכות מידע

תהליכים 

תהליכי עבודה מסודרים, בהם כל אחד יודע מה תפקידו ומה הממשקים שלו מייצרים עבודה רציפה ויעילה, מורידים את חוסר הודאות וההפתעות ומאפשרים תכנון עתידי:

✔ צמצום פעולות ידניות מסורבלות

ניהול המלאי – תהליכי FIFO, קביעת מלאי מינימום, תוקף המלאי

רכש – תהליכי רכש המבוססים על תחזיות וזמני אספקה

מכירות – יצירת תהליך רציף משלב המכירה ועד שהסחורה מגיעה ללקוח.

הפצה – ייעול תהליך ההפצה והטמעה של אפליקציות ייעודיות.

 חזרות – אישור חזרות, החזרה למדף/להשמדות

flowchart-information-methodology-operation-icon.jpg
תהליכים
1Z_008.jpg

מערכות מידע  

הארגון שלכם מייצר שפע של מידע. למעשה כל פעולה וכל תהליך הופכים למידע, ממנו ניתן להפיק ידע - משאב יקר ועוצמתי שיש לנהל באופן מקצועי.

ניהול הידע הארגוני יפחית את התלות שלכם בעובדים שעומדים לפרוש לגמלאות ובעובדים ותיקים המשתמשים בידע הארגוני והמקצועי שברשותם כעמדת כוח ותוכלו להכשיר במהירות עובדים חדשים.

בנוסף, הידע הארגוני יסייע לכם לגבש תובנות מבוססות, לקבל החלטות מושכלות וליצור תחזיות מדויקות.

ניצול מיטבי של יכולות מערכות המידע הקיימות אצלכם בארגון

ניהול פרוייקט של הטמעת מערכות חדשות 

ניהול פרויקט מעבר למרלו"ג ממוחשב

שיפור יכולת ניתוח הנתונים והפקת ידע ממידע

שימור וניהול הידע הארגוני

data-analysis-business-finance-concept.jpg

שגרות בקרה

כדי לוודא שהאנשים המתאימים, נפגשים בתדירות המתאימה מדברים על הנושאים הרלוונטיים ומתקבלות ההחלטות הנכונות נדרש להגדיר שגרות בקרה

איפיון של דוחות מתאימים למכירות, לרכש, לכספים, למלאי

✔ קבלת החלטות מושכלת על בסיס נתונים מהמערכת

שגרות בקרה
bottom of page