top of page
smart-warehouse-management-system-with-innovative-internet-things-technology.jpg

הפיקו את המקסימום ממשאבי הארגון שלכם

עם תהליכי עבודה פשוטים, יעילים ומדידים

וסביבת עבודה פרודוקטיבית

שתתרום משמעותית לתפוקה ולרווחיות.

אופטימיזציה של שרשרת האספקה שלכם דרך

דולב זהר. נעים להכיר!

מהנדסת תעשייה וניהול בוגרת הטכניון, עם התמחות במערכות מידע ו-20 שנות ניסיון בהקמה וייעול שרשרת האספקה, ובמידול תהליכים פיזיים למערכות המידע. בחברות ישראליות, בתאגידים בינלאומיים ובמערכת הביטחון.

מה אני מביאה איתי לעבודה?

הבנה עסקית

מוכוונת רווח

ליווי תהליכי מלא

מיפוי, ניתוח, המלצות,

יישום והדרכות 

20 שנות ניסיון
בשרשרת אספקה בחברות

גלובליות ובעסקים קטנים

bottom of page